Звіт

Будинок дитячої та юнацької творчості  є центром позашкільної освіти Віньковецького району.  Основне завдання – врахувати специфіку сільської місцевості, забезпечити право кожної дитини на здобуття позашкільної освіти.

        Працівники Віньковецького будинку дитячої та юнацької творчості  мобілізовують всі сили для того, щоб жодна дитина не залишилась поза увагою закладу, створюються усі умови для повноцінного розвитку особистості, виявлення і підтримки обдарованих та талановитих дітей, організації змістовного дозвілля.

       Гурткова робота в 2016-2017 навчальному році проводилась при 4 навчальних закладах Віньковецького району, а саме: Пил.-Олександрівській  ЗОШ І-ІІІ ст.,  Охрімовецькій ЗОШ І-ІІІст., Віньковецькому НВК, Зіньківському НВК та в основному приміщенні БДЮТ.З цими навчальними закладами проводиться плідна співпраця,укладено угоди про співпрацю.

Навчально-виховний процес в позашкільній установі  було організовано за такими трьома напрямками:

         -художньо-естетичний – забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної і світової культури і мистецтва;

         - науково-технічний – забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

         - еколого-натуралістичний – передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду, розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, грибівництво, бджільництво;

     Протягом 2016-2017 року навчально-виховний процес організовували 18 педагогічних працівників, з них - 12 основних.

Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості брали участь у проведенні тематичних вечорів, виставок, зустрічей, екскурсій, конкурсів, змагань, вистав. Закладом проведені: «День відкритих дверей будинку творчості», традиційні свята «Свято квітів», «Свято урожаю», Свято Новорічної ялинки, конкурси, огляди, звіти, районний огляд-конкурс художньої самодіяльності, виставки робіт декоративно-ужиткового мистецтва. Проведення районних масових заходів, а саме: конкурсів, фестивалів, акцій, виставок, відкритих занять та успіхів вихованців систематично висвітлюються в газеті «Сільські новини» та на сайті Віньковецького БДЮТ,який діє з 2014 року.

На протязі року найактивніші гуртківці, призери обласних, Всеукраїнських змагань нагороджувалися  грамотами, дипломами, а також  одноразовою учнівською стипендією. За  2016-2017 навчальний рік  вихованці  Віньковецького  БДЮТ  отримали 16 призових місць,13  в обласних виставках,змаганнях  та 3 у Всеукраїнській виставці декоративно – ужиткового

мистецтва «Знай і люби свій край». За це слова вдячності  потрібно висловити  таким педагогам,як: Підгурський В.В. – 2 призових місця, Карасевич Н.А - 4 призових місця,з них 2 на Всеукраїнському рівні,Овсійчук Л.Ф - 2 призових місця,Бурковська Л.В.-1 призове місце, Щукіна Н.В.- 3 призових місця, Корчевсьеа О.В.-1 призове місце на всеукраїнському рівні, Бернацька Г.Й-2 призових місця, Волковський В.А.- 1призове місце. Діти гуртків Щукіною Н.В. та Овсійчук Л.Ф. зайняли 2 других місця на Всеукраїнській  виставці за роботи – «Квочка» і  «Навіки разом»,згідно наказу МОНУ № 06-15 від  16.06.2016 року.

Сьогодні слова вдячності я хочу висловити всім керівникам, Корчевській О.В., Потаповій І.І.,Плінському Л.С., Курманському  А.Ф., за їх плідну працю. В цьому навчальному році до Віньковецького БДЮТ приєднались гуртки туристичного напряму(керівники Когут В.Й,Гаєвський Б.О) і вже показали результати своєї роботи. Керівник гуртків  -«Дивограй», «Туризм і краєзнавство», Бернацька Г.Й .,Когут В.Й.  21вересня 2016 р. здійснили  з вихованцями екскурсію Умань –Вінниця,25 жовтня 2016 року КогутВ.Й., Гаєвським Б.О .,була здійснена разом з вихованцями екскурсія  в  районний архів. Тільки два роки,як існує гурток «Духовий оркестр»,під керівництвом

Підгурського В.В.,а вже достойно виступили на районному огляді художньої самодіяльності,дні працівників освіти,20 жовтня на обласному фестивалі  духових оркестрів. І цей невтомний трудівник,знову повіз 27 жовтня 2016 року дітей на обласні змагання з радіо конструювання,де вихованці зайняли друге командне місце.

З метою підвищення професійних якостей вчителів трудового навчання , керівників гурткової роботи, всебічного і якісного підвищення їх інноваційного творчого потенціалу, наукового і загальнокультурного рівня, збагачення їх знань, вмінь, навичок, педагогічної та виконавської майстерності, обміну досвідом роботи, вдосконалення психолого-педагогічної освітньої діяльності педагогів-позашкільників, було сплановано і проведено відповідно до визначених проблемних питань  майстер-класи : по ляльці – мотанці - Щукіна Н.В , виробах з тіста –Приступа Н.В., м’якій іграшці – Овсійчук Л.Ф ,виробах з глини –Бернацька Г.Й., витинанці Бурковська Л.В.,писанкарстві _Бернацька Г.Й..21 жовтня  2016 року знову було проведено  майстер – клас « Ізонитка » -керівник, Шевчук Анна Олегівна.

 

Позашкільний заклад був базовим щодо організації та діяльності Віньковецької  районної філії Хмельницького територіального відділення Малої  академії наук України. Активізувалась робота районних товариств та осередків.

           8-15 лютого 2016 року команда із 14 учнів – членів  Віньковецької районної філії брали активну участь у ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт МАН. Із 14 учасників конкурсу – 5 вибороли призові місця.

            Засобами виховної роботи проводились заходи по формуванню суспільно-громадянського  досвіду вихованців на формування навиків здорового  способу життя. На протязі навчального року проведено 29 заходів

у гуртках ( конкурси, свята, розваги ). Діяльність закладу висвітлювалась

в періодичній пресі.

          На базі Віньковецького будинку дитячої та юнацької творчості постійно діяв семінар для педагогів - організаторів шкіл району. Їм надавалась методична та практична допомога в організації діяльності учнівського самоврядування, дитячо - юнацьких об’єднань, організації дозвілля та відпочинку учнів.

         Позашкільний навчальний заклад проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову роботу.

Навчально-виховний процес у позашкільному закладі здійснюється за типовим навчальним планом і програмами, які затверджені МОНУ.

Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань ( далі – гуртків, груп та інших творчих об’єднань) у позашкільному навчальному закладі становить, як правило, 10-15 вихованців. Наповнюваність окремих груп установлюється директором позашкільного навчального закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців і становить не більш як 25 вихованців.

Прийом до Віньковецького будинку дитячої та юнацької творчості може здійснюватись протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців та письмовою згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі.

Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психо-фізичних особливостей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: загальні та індивідуальне заняття, вікторина, ,змагання, навчально-тренувальні збори, репетиція, похід, екскурсія,   а також з використанням інших форм, передбачених статутом позашкільного навчального закладу.

Навчальний рік у Будинку творчості починається 15 вересня і закінчується 31 травня. Період з 01 червня по 31 червня вважається оздоровчим періодом, під час якого проводиться гурткова робота за окремими планами.

 Комплектування груп здійснюється в період з 1 по 15 вересня, який вважається діючим часом керівника гуртка будинку дитячої та юнацької творчості. У канікулярні, вихідні та святкові дні БДЮТ працює за окремим планом, затвердженим директором закладу з новим або зміненим складом учнів.

Віньковецький будинок дитячої та юнацької творчості створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

Тривалість одного заняття становить для вихованців: віком від 6 до 7 років – 35 хвилин, старшого віку – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи позашкільного навчального закладу.

     Гуртки будинку дитячої та юнацької творчості  класифікуються за двома  рівнями:

    • початковий рівень – групи, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності  ;
    • основний рівень – групи, які розвивають інтереси вихованців, дають їм знання та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків їх чисельний склад, обирається програма.

З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Віньковецькому будинку дитячої та юнацької творчості діють методичні об’єднання, ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

Підвищення кваліфікації  педпрацівників проводиться у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами в ХОІППО.

Значна увага в позашкільній установі приділяється атестації педагогічних кадрів, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

         Глибоко та всесторонньо вивчається система роботи кожного педагогічного працівника, який атестується. У ході проведення атестації члени атестаційної комісії відвідують заняття, масові заходи, проводять співбесіди з педагогами. Заслуховуються їхні звіти на засіданні методичних об’єднань, нарадах при директору, педагогічних радах, проводяться творчі портрети, конкурси педагогічної майстерності , враховується участь їх вихованців у , Всеукраїнських, обласних та районних конкурсах, змаганнях, виставках.

         Всі педагогічні працівники, які атестуються, роблять самоаналіз своєї роботи, шляхом  створенням власних портфоліо.

Система роботи кожного педагогічного працівника, який атестується, обов’язково узагальнюється наказом по установі.

         Наявна папка «Атестація педагогічних працівників»  перспективний план атестації до 2020 року, витяг з наказу про проведення атестації та склад атестаційної комісії на поточний навчальний рік, складено графік ознайомлення педагогічних працівників з атестаційними матеріалами. Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, перспективного плану атестації успішно проатестувались у 2016-2017 н.р. керівники гуртків Корчевська О.В., Плінський Л.С. Підгурський В.В.,Бурковська Л.В.

  Керівники гуртків Віньковецького будинку дитячої та юнацької творчості працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

         Стан ведення особових справ в задовільному стані. В особових справах зберігаються атестаційні листи працівників, характеристики, свідоцтва про підвищення кваліфікації.

         Наявна книга обліку особових справ, куди внесені всі дані про кожного працівника окремо, термін проходження курсової перепідготовки та атестації, результати атестації.

         Упродовж останніх років, за наслідками атестації, зниження кваліфікаційних категорій не відбувалося. Скарг та апеляційних заяв до відділу освіти, молоді та спорту від педагогічних працівників не надходило.

         В позашкільній установі для організації безпечних умов праці напрацьована певна система в питаннях організації роботи з охорони праці, попередження випадків травматизму, дотримання пожежної та електробезпеки, норм санітарії та гігієни під час навчально-виховного процесу відповідно до вимог законодавства з охорони праці.

         Наказами визначаються особи, які відповідають за організацію охорони праці, є необхідна документація з охорони праці.

         В усіх кабінетах наявні Інструкції  з охорони праці, ведеться їх облік видачі керівникам.

         Ведуться журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки. З вихованцями своєчасно проводиться вступний та первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності.

         Своєчасно проводиться навчання і перевірка знань працівників установи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. Випадків травматизму, пов’язаних з порушенням правил техніки безпеки протягом останніх років, зафіксовано  в закладі не було.

Заклад підключено до мережі Інтернет, протягом останніх років працює сайт Віньковецбкого ЮДЮТ.

         Навчально-виховний процес здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, з урахуванням їх віку, психофізичних можливостей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова, індивідуальна, клубна робота, вікторина, концерт, змагання, репетиція, похід, екскурсія, практична робота та інш

Співпрацює колектив з районною творчості із районною бібліотекою .

                   Навчання і виховання в гуртках, які здійснюються на безоплатній основі, є доступним для всіх категорій дітей, зокрема дітей пільгових категорій. У 2016-2017 році охоплено: сиріт та позбавлених батьківського піклування – 6 чоловік, під опікою -7, з обмеженими можливостями -1, зони АТО -5, переселенців -4, малозабезпечених сімей -84. Колективом будинку творчості надається педагогічна та соціально-психологічна допомога дітям цих категорій.

         З питань дотримання трудового законодавства України педпрацівниками, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України, адміністрація  систематично проводить виробничі наради, наради при директору, співбесіди з керівниками гуртків, що дає змогу оптимально використовувати кадровий потенціал закладу.

         Позашкільна установа знаходиться в пристосованих приміщеннях. Матеріально-технічне забезпечення та оснащення кабінетів підтримується в належному стані. Температурний режим в навчальних класах та кабінетах основної бази  забезпечується системою центрального опалення.  Більшість кабінетів мають середній рівень обладнання робочих місць та меблювання. Відбувається поступове оновлення кабінетів. Питання матеріально-технічного стану навчального закладу постійно перебуває в центрі уваги адміністрації та педагогічного колективу.

         Щорічно на утримання установи виділяється мінімально необхідна кількість коштів. Найголовніше – повноцінно виплачується заробітна плата.. За рахунок раціонального використання матеріально-технічних і фінансових ресурсів  в основному успішно вирішуються питання утримання установи, проведення організаційно-масових заходів, атестація та курсова перепідготовка, участь вихованців та творчих колективів в обласних та Всеукраїнських заходах, методична робота, ведення документації, проведення районних свят, тощо.

        Педагоги  закладу є активними учасниками районних, обласних, Всеукраїнських конкурсів, змагань, виставок та займають призові місця.

        Матеріали, які відображають творчі пошуки окремих педагогів, представлялися на районних, обласних виставках педагогічних ідей і відзначені грамотами. За підсумками обласної виставки педідей в 2015 році «Освіта на шляху реформування» Бурковська Л.В зайняла ІІІ призове місце, Щукіна Н.В. зайняла ІІІ призове місце,також Бурковська Л.В. зайняла ІІІ місце В обласному методичному  конкурсі на краще інонноваційне заняття «Моє найкраще заняття», наказ №99 від 13.05. 2015 року.

        Керівники гуртків Віньковецького будинку дитячої та юнацької творчості працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

         

Щорічно проводиться поточний ремонт приміщень.

Основними завданнями на 2017/2018 н.р. залишаються безперервність і наступність освітньо - виховної роботи, спрямування педагогічних і методичних інновацій на забезпечення умов для виявлення, розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пізнавально-творчої діяльності в гуртках.

Разом з тим в діяльності позашкільного закладу існує ряд проблем.

         Загострилась потреба в оснащенні навчальних кабінетів технічним обладнанням та сучасною наочністю, музичною апаратурою для

проведення свят . В зв’язку з відсутністю відповідної площі в закладі, більшість гуртків працюють на базі шкіл району Необхідно розширити мережу гуртків закладу на базі шкіл району.

 Стратегічним напрямом навчально-виховного процесу Віньковецького будинку дитячої та юнацької творчості є національно-патріотичне виховання учнівської молоді.

 Основними завданнями на 2017/2018 н.р. залишаються безперервність і наступність освітньо - виховної роботи, спрямування педагогічних і методичних інновацій на забезпечення умов для виявлення, розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пізнавально-творчої діяльності в гуртках.

2016/2017 навчальний рік має стати роком розвитку талантів дітей, підтримки їх творчих, інтелектуальних  досягнень. З цією метою необхідно проводити активну роботу щодо запровадження різних форм охоплення позашкільною освітою, залучення до занять у гуртках дітей переселенців з Криму та Сходу України, дітей учасників АТО та Героїв АТО.

З огляду на зазначене, актуальними питаннями цього навчального року є:

- збереження та розширення мережі гуртків,

-  подальше впровадження авторських комплексних програм, реалізація

комп’ютерних програм навчання,

- вдосконалення форм і методів сучасного заняття гуртка на основі

диференціації і глибокого вивчення психолого - фізичних особливостей

дітей,

- поліпшення виховної роботи з учнями, посилення уваги до виховної

роботи серед неповнолітніх, схильних до правопорушень,

- подальша інтеграція зі школами району, дитячо-юнацькими

обєднаннями,

- підтримка обдарованої учнівської молоді, подальший результативний

розвиток наукового товариства,

- налагодження  взаємодії батьків та педагогів,

- активізація роботи дитячого самоврядування,

- удосконалення системи внутрішнього контролю в закладі,

- надання методичної та практичної допомоги школам району по всіх           напрямках роботи,

- удосконалення навчально-виховної роботи з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;

- розробка та реалізація навчальних програм, проектів краєзнавчого, туристичного спрямування;

- забезпечення вільного вибору кожною дитиною напряму та виду діяльності, врахування запитів дітей та батьків у роботі позашкільного навчального закладу;

- впровадження сучасних особистісно-орієнтованих технологій;

- створення умов для соціально-педагогічної, психолого-педагогічної підтримки дітей соціально вразливих груп;

- розвиток інформаційних та комунікативних технологій.