Будинок дитячої та юнацької творчості є центром позашкільної освіти Віньковецького району. Працюють гуртки за 3 напрямками позашкільної освіти. Основне завдання – врахувати специфіку сільської місцевості, забезпечити право кожної дитини на здобуття позашкільної освіти.
   Позашкільний навчальний заклад проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову роботу.
   Навчально-виховний процес у позашкільному закладі здійснюється за типовим навчальним планом і програмами, які затверджені МОНУ. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань (далі – гуртків, груп та інших творчих об’єднань) у позашкільному навчальному закладі становить, як правило, 10-15 вихованців.
   Наповнюваність окремих груп установлюється директором позашкільного навчального закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців і становить не більш як 30 вихованців.
   Прийом до Віньковецького будинку дитячої та юнацької творчості може здійснюватись протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців та письмовою згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі.
   Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психо-фізичних особливостей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: загальні та індивідуальне заняття, вікторина, змагання, навчально-тренувальні збори, репетиція, похід, екскурсія, а також з використанням інших форм, передбачених статутом позашкільного навчального закладу.
   Навчальний рік у Будинку творчості починається 15 вересня і закінчується 31 травня. Період з 01 червня по 31 червня вважається оздоровчим періодом, під час якого проводиться гурткова робота за окремими планами.
   Комплектування груп здійснюється в період з 1 по 15 вересня, який вважається діючим часом керівника гуртка будинку дитячої та юнацької творчості. У канікулярні, вихідні та святкові дні БДЮТ працює за окремим планом, затвердженим директором закладу з новим або зміненим складом учнів.
   Віньковецький будинок дитячої та юнацької творчості створює безпечні умови навчання, виховання та праці. Тривалість одного заняття становить для вихованців: віком від 6 до 7 років – 35 хвилин, старшого віку – 45 хвилин.
   Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи позашкільного навчального закладу.
   Гуртки будинку дитячої та юнацької творчості класифікуються за трьома рівнями:
► початковий рівень – групи, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності ;

► основний рівень – групи, які розвивають інтереси вихованців, дають їм знання та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
► вищий рівень – групи за інтересами для здібних та обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

   Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків їх чисельний склад, обирається програма.
   З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Віньковецькому будинку дитячої та юнацької творчості діють методичні об’єднання, ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.
   Підвищення кваліфікації педпрацівників проводиться у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами в ХОІППО.
   
Основними завданнями на 2016/2017 н.р. залишаються безперервність і наступність освітньо - виховної роботи, спрямування педагогічних і методичних інновацій на забезпечення умов для виявлення, розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пізнавально -творчої діяльності в гуртках.

2016/2017 навчальний рік має стати роком розвитку талантів дітей, підтримки їх творчих, інтелектуальних  досягнень. З цією метою необхідно проводити активну роботу щодо запровадження різних форм охоплення позашкільною освітою, залучення до занять у гуртках дітей переселенців з Криму та Сходу України, дітей учасників АТО та Героїв АТО.

З огляду на зазначене, актуальними питаннями цього навчального року є:

- збереження та розширення мережі гуртків,

-  подальше впровадження авторських комплексних програм, реалізація

комп’ютерних програм навчання,

- вдосконалення форм і методів сучасного заняття гуртка на основі

диференціації і глибокого вивчення психолого - фізичних особливостей

дітей,

- поліпшення виховної роботи з учнями, посилення уваги до виховної

роботи серед неповнолітніх, схильних до правопорушень,

- подальша інтеграція зі школами району, дитячо-юнацькими

об’єднаннями,

- підтримка обдарованої учнівської молоді, подальший результативний

розвиток наукового товариства,

- налагодження  взаємодії батьків та педагогів,

- активізація роботи дитячого самоврядування,

- удосконалення системи внутрішнього контролю в закладі,

- надання методичної та практичної допомоги школам району по всіх    напрямках роботи,

- удосконалення навчально-виховної роботи з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;

- розробка та реалізація навчальних програм, проектів краєзнавчого, туристичного спрямування;

- забезпечення вільного вибору кожною дитиною напряму та виду діяльності, врахування запитів дітей та батьків у роботі позашкільного навчального закладу;

- впровадження сучасних особистісно-орієнтованих технологій;

- створення умов для соціально-педагогічної, психолого   -педагогічної підтримки дітей соціально вразливих груп;

- розвиток інформаційних та комунікативних технологій.     

 

 

 

 

Гурткова робота охоплює такі напрями:
- Художньо-естетичний
- Науково-технічний
- Екологічний                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-- -----Туристичний

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМ:
"М’яка іграшка"  керівник Овсійчук Л.Ф.
"Чарівний бісер" керівник Шукіна Н.В.
"Ми малюємо світ"  керівник Курманський А.Ф.
"Крою та шиття" керівник Овсійчук Л.Ф.
"Українська вишивка"  керівник Корчевська О.В.
"Духовий оркестр"  керівник Підгурський В.В.
"Паперова пластика"  керівник Бурковська Л.В.
"Витинанка"  керівник Бурковська Л.В.
"Квіллінг"  керівник Бурковська Л.В.
Фотогурток керівник Плінський Л.С.
"Традиційна кулінарія українців" – керівник Потапова І.І.
Вокальний гурт "Джерельце" (на базі Пил.-Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст.) керівник Пустова Г.П.
Українська вишивка (на базі Слобідко - Охрімовецького НВК та Охрімовецького НВК.) керівник Луцишина О.І..
Вокально-інструментальний ансамбль (на базі Зіньківського НВК) керівник Криворучко О.П.
"Дивограй"(на базі Зіньківського НВК) – керівник Бернацька Г.Й.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ:
"Дизайн" керівник Щукіна Н.В.
"Початкове технічне моделювання" керівник Карасевич Н.А.
Авіамодельний керівник Волковський В.А.
Радіотехнічний керівник Підгурський В.В.
Судномодельний керівник Волковський В.А.
"Картинг" (на базі Зіньківського НВК) керівник Храпливий О.Г.
"Дизайн" (на базі Майдано -Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст.) – керівник  Шевчук А.О.

ЕКОЛОГІЧНИЙ:
Екологічний керівник Волковський В.А.